wz

Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
(* 1979, Karlovy Vary)

 

Sociolog specializující se na problematiku nových médií. Odborný asistent při Katedře mediálních studií a žurnalistiky a výzkumník naInstitutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU.

Občasný scenárista profesionálního Divadla Feste.

 

Sociologist of new media. Assistant professor at Department of Media studies and Journalism and senior researcher at Institute for Research on Children, Youth and Family, Faculty of Social Studies, Masaryk University.

Writer of Feste Theatre.

Životopis | Biography
Publikace | Bibliography
 
 Kontakt | Contact
  E-mail: jakub.macek//gmail.com  
  Twitter: @jmacek