wz

Mé projekty | My projects

(Mostly just in Czech...)

Divadlo Feste
Feste Theatre

Ddivadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo, pro které semotamo píšu nějaké ty texty.

Feste Theatre is an independent professional theatre. And I write this thetre sometimes something...

 

Revue pro média

Revue pro média byl časopisem pro kritickou reflexi médií vycházejícím v letech 2001-2005. Čtvrtletník byl připravován skupinou autorů soustředících se v té době okolo doktorandské nory Katedry mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě.

Revue pro média (Media Review) was a journal for critical reflection of media, being published in 2001-2005. The quarterly was edited byl group of Ph.D. students from Departmen of media studies and journalism, Masaryk University.

 

Sever CZ

Studentský publicistický průběžník – jeden z nejstarších českých projektů svého druhu.
Založen byl v lednu roku 1998 Tomášem Burgerem. Během let se spolupodílel na řadě dílčích projektů, spolupracoval s brněnskou Katedrou mediálních studií a žurnalistiky, Letní filmovou školou, Respektem... Redaktoři Severu CZ Tomáš Burger, Jakub Macek, Milan Vladyka a Jana Sobotková získali v letech 1999 a 2000 cenu A. Heinricha, kterou uděluje Masarykova univerzita.
Od roku 2005 fungoval po dva roky jako cvičné médium studentů žurnalistiky a jeho redakci tvoří studenti Fakulty sociálních studií MU, účastnící se kurzu Internetová publicistika.

One of the first Czech webzins of its kind. Founded in 1998 by Tomáš Burger. In 2005-2007 the webzin served as training platform for students of journalism.

 

Metropolis

Kulturní informační a publicistický týdeník, vycházejícící v současnosti v Praze a v Brně.
V Metropolisu jsem se dobrých osm let potýkal s filmovou rubrikou – prakticky každý týden zde od roku 2003 otraval s filmovou recenzí a dalšími texty.

Cultural and news weekly for Prague and Brno. Here I worked since 2003 as a writer and co-editor writing on movies.